Na zakupy udaj się do...

Najczęściej zadawane pytania

W jakim okresie trwa Loteria?

Zgłoszenia do loterii przyjmowane są od 5 czerwca 2024 r. od godz. 00:00:01 do 17 lipca 2024 r. do godz. 23:59:59.

Jakie nagrody w Loterii mogę wygrać?

W Zakręconej Loterii Kameleon do wygrania są następujące nagrody:

  • 3 x voucher o wartości 10 000 zł do wykorzystania z oferty biura podróży Rainbow Tours S.A.
  • 6000 x napój Fuze Tea, w butelce o pojemności 500 ml
  • 5000 x dowolna kawa
  • 6000 x bon rabatowy o wartości 5 zł

Kto może wziąć udział w Loterii?

W loterii udział może wziąć każda pełnoletnia osoba, która zarejestrowała się w programie lojalnościowym Kameleon i posiada aplikację mobilną Kameleon.

W loterii nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy oraz pracownicy współpracowników Organizatora oraz Lagardere Travel Retail sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS:000048015, Lagardere Duty Free sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS:0000257014, Lagardere Travel Retail Speciality sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS:0000622144, Inmedio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS:0000525507 oraz Inflight Service Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS:000048015. W loterii nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez współpracowników, o których mowa powyżej rozumieć należy osoby współpracujące z Organizatorem lub ww. spółkami na podstawie umów cywilnoprawnych w szczególności umów agencyjnych. Przez pracowników współpracowników, o których mowa powyżej rozumieć należy osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych.

W jaki sposób można przystąpić do Loterii?

W celu wzięcia udziału w loterii należy w aplikacji mobilnej Kameleon zgłosić chęć udziału, zaakceptować regulamin loterii i zasady przetwarzania danych osobowych.

Za każde wydane 10 zł w ramach jednej transakcji, w punkcie sprzedaży, w którym obowiązuje program lojalnościowym Kameleon, z użyciem aplikacji mobilnej Kameleon, za zakup dowolnych produktów z wyłączeniem produktów wskazanych w ust. 2.2 Regulaminu loterii naliczony zostanie 1 los, umożliwiający zakręcenie wirtualnym kołem fortuny. Jeden los upoważnia do jednego zakręcenia wirtualnym kołem fortuny.

W jakich sklepach działa Loteria?

Lista sklepów w których obowiązuje Zakręcona Loteria Kameleon dostępna jest na stronie programkameleon.pl

Ile razy mogę wziąć udział w Loterii?

Do udziału w loterii możesz się zgłosić wielokrotnie przy czym możesz zdobyć nie więcej niż 10 losów w ciągu jednego dnia.

Za zakup jakich produktów nie otrzymam losu?

Lista produktów wykluczonych znajduje się w ust. 2.2 Regulaminu loterii.

Otrzymałem informację o wygranej, co muszę zrobić aby odebrać nagrodę?

Postępuj zgodnie z instrukcją dostępną w aplikacji mobilnej Kameleon.

W przypadku nagród:

  • napój Fuze Tea w butelce o pojemności 0,5 l,
  • dowolna kawa,
  • bon rabatowy o wartości 5 zł,
kupon do odbioru nagrody znajdziesz w sekcji DLA CIEBIE w aplikacji mobilnej Kameleon.

Voucher o wartości 10 000 zł do wykorzystania z oferty biura podróży Rainbow Tours S.A. zostanie wysłany w wersji elektronicznej na Twój adres email.

Ile trwa wysyłka nagród?

W przypadku nagród:

  • napój Fuze Tea w butelce o pojemności 0,5 l,
  • dowolna kawa,
  • bon rabatowy o wartości 5 zł,
kupon do odbioru nagrody znajdziesz w sekcji DLA CIEBIE w aplikacji mobilnej Kameleon. Nagrody możesz odebrać w ciągu 30 dni od daty zapisania ich na Twoim koncie.

Vouchery do wykorzystania z oferty biura podróży Rainbow Tours S.A. zostaną przekazane zwycięzcom maksymalnie do 14.08.2024 r.

W jaki sposób odbywa się losowanie nagród?

O tym czy otrzymałeś/aś prawo do uzyskania nagrody dowiadujesz się od razu po zakręceniu wirtualnym kołem fortuny.

W jaki sposób dowiem się o wygranej?

Po zakręceniu wirtualnym kołem fortuny wyświetlony zostanie komunikat informujący o wygranej lub jej braku.

Czy mogę wygrać kilka razy?

Nagrodę w postaci vouchera do wykorzystania z oferty biura podróży Rainbow Tours S.A. możesz wygrać tylko 1 raz, pozostałe nagrody możesz wygrać kilkukrotnie.

Czy mogę stracić prawo do odbioru nagrody i w jakich przypadkach?

W przypadku voucherów do wykorzystania z oferty biura podróży Rainbow Tours S.A. warunkiem odbioru nagrody jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do ich przekazania. Jeśli w ciągu 7 dni od daty otrzymania w aplikacji mobilnej Kameleon informacji o tym, że uzyskałeś/aś prawo do odbioru nagrody nie uzupełnisz niezbędnych do jej przekazania danych, utracisz prawo do jej otrzymania i nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora.

Zrobiłem zakupy i nie otrzymałem losu, co teraz?

Upewnij się, że wartość Twoich zakupów wyniosła co najmniej 10 zł wykluczając zakup produktów wskazanych w ust. 2.2 Regulaminu loterii. Jeśli uważasz, że powinieneś otrzymać losy za swoje zakupy a tak się nie stało, skontaktuj się proszę z nami poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w aplikacji mobilnej Kameleon lub napisz na adres: kontakt@programkameleon.pl

Jak mogę złożyć reklamację?

Reklamacje dotyczące przebiegu loterii zależy zgłosić na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r. Pisemną reklamację wyślij na adres:

Loyalty Point sp. z o.o. ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Loteria Kameleon” – reklamacja.

Reklamacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej można zgłosić na adres kontakt@programkameleon.pl lub bezpośrednio w aplikacji mobilnej Kameleon

W jakim czasie od złożenia reklamacji mogę spodziewać się odpowiedzi?

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni od dnia ich otrzymania. Ostateczny termin rozpatrywania reklamacji to 21 września 2024 r. O rozpatrzeniu reklamacji uczestnicy są powiadamiani pisemnie w ciągu 3 dni od ich rozpatrzenia, przy czym ostateczny termin wysyłania informacji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji to 24 września 2024 roku lub w formie wiadomości w Aplikacji albo wiadomości wysłanej e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez uczestnika w reklamacji.

W jakim czasie mogę skorzystać z bonu 5 zł, który wygrałem?

Bon rabatowy o wartości 5 zł można wykorzystać w ciągu 30 dni od momentu jego przyznania i wyświetlenia w sekcji DLA CIEBIE, w aplikacji mobilnej Kameleon.

W jakim czasie mogę odebrać nagrodę w postaci napoju Fuze Tea czy dowolnej kawy?

Kupon uprawniający do odbioru nagrody - napój Fuze Tea w butelce o pojemności 0,5 l, lub do odbioru dowolnej kawy możesz zrealizować w ciągu 30 dni od momentu jego przyznania i wyświetlenia w sekcji DLA CIEBIE, w aplikacji mobilnej Kameleon.

Czy zamiast vouchera na wycieczkę mogę odebrać 10 000 zł?

Zwycięzcom Loterii nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, zamiany jednego rodzaju nagrody na drugą ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego nagrody.